Openingstijden

maandag
7:15 – 18:15


dinsdag
7:15 – 18:15


woensdag
7:15 – 18:15


donderdag
7:15 – 18:15


vrijdag
7:15 – 18:15

Juffrouw Bellefleur
Mr. Nelissenstraat 14
7156 MC BeltrumT. 0544-725801
     06-42608620


info@juffrouwbellefleur.nl


Volg ons op Instagram
en Facebook!

Oudercommissie


Zowel u als ouders als wij van Juffrouw Bellefleur vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).


De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op Juffrouw Bellefleur zijn geplaatst.
Via de oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op Juffrouw Bellefleur en met betrekking tot het klachtenreglement. De oudercommissie heeft adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, Juffrouw Bellefleur als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders en aan de eigen verantwoordelijkheid van Juffrouw Bellefleur voor een goede bedrijfsvoering.


De opdracht van de oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van Juffrouw Bellefleur. De oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico- inventarisatie en klachtenregeling.


Voorstellen oudercommissieleden

Linda Wallerbos

Linda Wallerbos


Ik ben Linda Wallerbos en woon samen met Thomas en onze dochter Evi in Beltrum. Voor mijn werk begeleid ik kinderen met een beperking thuis en op school. Toen wij hoorden over de plannen voor Juffrouw Bellefleur waren wij direct enthousiast. De huiselijke sfeer en de functionele indeling van de ruimtes binnen Juffrouw Bellefleur spreken ons erg aan. Ik neem plaats in de oudercommissie, omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn en mee te denken bij de organisatie waar mijn dochter twee dagen per week naartoe gaat. Mocht u op-, aanmerkingen of vragen hebben betreffende Juffrouw Bellefleur en/ of de oudercommissie dan hoor ik het graag.

Ramon Penterman

Ramon Penterman


Ik ben Ramon Penterman en woon samen met Chantal Scharenborg en onze zoon Jim in Beltrum. Ik werk bij schildersbedrijf Te Morsche. Onze zoon gaat sinds december naar de nieuwe kinderopvang ‘Juffrouw Bellefleur’ in Beltrum. We waren meteen heel enthousiast over dit nieuwe concept en hadden voordien al een kijkje genomen bij kinderopvang ‘Tante Tuit’ in Eibergen. De kinderopvang in Beltrum, zit op een prachtige locatie. Er hangt een gemoedelijke en gezellige sfeer, waar we onze zoon met een goed en veilig gevoel achter laten. Omdat Chantal onregelmatig werkt, is het fijn dat ze ook flexibele opvang bieden. Ik neem graag deel aan in de oudercommissie, zodat ik de belangen kan behartigen namens de ouders en kinderen.

Jantine te Molder

Jantine te Molder


Ik ben Jantine te Molder en woon samen met Bas en onze dochter Floor in Beltrum. Ik werk bij Saxion waar ik samen met docenten onderwijsvideo’s en innovatief onderwijs met ICT (her)ontwerp. In mijn vrije tijd ben ik vaak met allerlei creatieve ‘projectjes’ bezig. Floor zit sinds de opening bij Bellefleur, begint te glimlachen als ze binnen komt en wil niet zonder een knuffel naar huis. Er hangt een fijne, warme en rustige sfeer en in de verschillende ruimtes is van alles te ontdekken! Een prachtige plek waar ik graag als lid van de oudercommissie een bijdrage aan lever namens alle ouders en hun kinderen.

Oudercommissie

Oudercommissie


Wij zijn te bereiken via:
ocjuffrouwbellefleur@gmail.com


Wij vergaderen 1 keer per kwartaal in de maanden: janauri, april, juli en oktober!

Bereikbaarheid oudercommissie


De oudercommissie is te bereiken via het mailadres: ocjuffrouwbellefleur@gmail.com!
De oudercommissie vergadert 1 keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober.


Notulen oudercommissie

Reglement oudercommissie

Reglement Oudercommissie
Reglement Oudercommissie.pdf (217.3KB)